Studija

Architektas Rimvydas Kazickas (A1476)

ARKstudija - Architekto Rimvydo Kazicko studija.

Įmonė kurianti funkcionalią, patogią, saugią, tvarią, estetišką aplinką žmogui. Pastatą matome, ne kaip atskirą daiktą neturintį ryšio su aplinka, tačiau, kaip darnią visumą įsiliejančią į aplinką. Labai svarbu, kad žmogus gerai jaustųsi aplinkoje, kurioje mokosi, dirba, kuria, gyvena, ilsisi ar užsiima kita veikla. Todėl mūsų įmonė projektuoja ir padeda įgyvendinti visos aplinkos projektavimą, nuo teritorijos planavimo, sklypo aplinkos kūrimo, pastato projektavimo, kuris projektuojamas taip, kad būtų darnoje su aplinka ir žmogumi. Norint sukurti pastatą iki galo kuriame ir projektuojame pastatų interjerus. 

Studijos vadovas – Rimvydas Kazickas, kuriam suteikta teisė būti statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovu ypatinguosiuose ir neypatinguosiuose pastatuose. Taip pat architektas Rimvydas Kazickas turi teisę būti teritorijų planavimo vadovu (kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji planai; specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai).

Paslaugos

ARKstudija atliekamos paslaugos

TERITORIJŲ PLANAVIMAS

Tai ateities aplinkybių programavimas arba scenos ruošimas "ponams aktoriams" pastatams. Jei turite ar ruošiatės pirkti sklypą ir nežinote ką jame galima statyti - męs visada pasirengę jums padėti. Galime atlikti jūsų turimo arba jus dominančio sklypo galimybių analizę, paskaičiuoti maksimalius rodiklius, įvardinti apribojimus.
Arkstudija rengia: Teritorijų koncepcijas, sklypo(ų) vystymo strategijas, specialiuosius planus, detaliuosius planus ir detaliųjų planų korektūras.

PASTATŲ ARCHITEKTŪRA

Pastatų architektūra yra menas, kurio tikslas sukurti tokį pastatą, kad jis būtų estetiškas, gražus, patrauklus, bet tuo pačiu labai svarbu, kad jame būtų saugu, patogu ir jauku gyventi ar vykdyti veiklą. Stengiamės projektuoti taip, kad visos erdvės būtų naudojamos ergonomiškai bei ekonomiškai. Mūsų tikslas, kad projektuojami pastatai tenkintų pačius įvairiausius užsakovo norus ir poreikius. Visada turime pagrįstą atsakymą į užsakovo klausimą, kodėl priimamas vienoks ar kitoks spendimas statinio projekte.

INTERJERAS

Pastato interjeras, tai meniškai suformuota ir apipavidalinta vidaus erdvė ir jos įrenginiai. Manome, kad interjeras yra užsakovo asmenybės vizuali išraiška. Stengiamės interjerą projektuoti taip, kad jis būtų užsakovo asmenybės tąsa. Interjero projekte parengiame ir tikslius brėžinius, kad projektą būtų lengva ir paprasta įgyvendinti.

 

 

PATARIMAI

PATARIMAI

AR REIKIA SAMDYTI STATINIO STATYBOS VADOVĄ, KAI TURIU STATYBOS LEIDIMĄ?

Statinio statybos vadovas yra privalomas, jei vienbutis (dvibutis) gyvenamasis namas priklauso II grupės nesudėtingiesiems, neypatingiesiems ar ypatingiesiems statiniams. Jeigu statytojas (užsakovas) vykdo statybą ūkio būdu, jis turi šio įstatymo nustatytas statytojo (užsakovo) ir rangovo pareigas, išskyrus pareigą paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą, jeigu jis yra fizinis asmuo, kuris pagal šio įstatymo reikalavimus turi teisę vadovauti statybai.

(STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 16 dalis; Statybos įstatymo 18 straipsnio 9 dalis)

Parašykite mums

Susisiekite su mimis ir susitarsime dėl susitikimo (kava vaišiname)

Arkstudija, MB | įm. k. 304763786

Verkių g. 31A-215, LT-01203 Vilnius

rimvydas[eta]arkatudija.eu | t.m.+370 - 686 - 14024


Taip pat skaitykite apie mus:


Rimvydas Kazickas - ARKSTUDIJA, MB - 8-686-14024 - rimvydas [eta] arkstudija.eu