Studija

www.arkstudija.eu

Architektas Rimvydas Kazickas (A1476)

ARKstudija - Architekto Rimvydo Kazicko studija.

Įmonė kurianti funkcionalią, patogią, saugią, tvarią, estetišką aplinką žmogui. Pastatą matome, ne kaip atskirą daiktą neturintį ryšio su aplinka, tačiau, kaip darnią visumą įsiliejančią į aplinką. Labai svarbu, kad žmogus gerai jaustųsi aplinkoje, kurioje mokosi, dirba, kuria, gyvena, ilsisi ar užsiima kita veikla. Todėl mūsų įmonė projektuoja ir padeda įgyvendinti visos aplinkos projektavimą, nuo teritorijos planavimo, sklypo aplinkos kūrimo, pastato projektavimo, kuris projektuojamas taip, kad būtų darnoje su aplinka ir žmogumi. Norint sukurti pastatą iki galo kuriame ir projektuojame pastatų interjerus. 

Studijos vadovas – Rimvydas Kazickas, kuriam suteikta teisė būti statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovu ypatinguosiuose ir neypatinguosiuose pastatuose. Taip pat architektas Rimvydas Kazickas turi teisę būti teritorijų planavimo vadovu (kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji planai; specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai).

Paslaugos

ARKstudija atliekamos paslaugos

TERITORIJŲ PLANAVIMAS

Tai ateities aplinkybių programavimas arba scenos ruošimas "ponams aktoriams" pastatams. Jei turite ar ruošiatės pirkti sklypą ir nežinote ką jame galima statyti - męs visada pasirengę jums padėti. Galime atlikti jūsų turimo arba jus dominančio sklypo galimybių analizę, paskaičiuoti maksimalius rodiklius, įvardinti apribojimus.
Arkstudija rengia: Teritorijų koncepcijas, sklypo(ų) vystymo strategijas, specialiuosius planus, detaliuosius planus ir detaliųjų planų korektūras.

PASTATŲ ARCHITEKTŪRA

Pastatų architektūra yra menas, kurio tikslas sukurti tokį pastatą, kad jis būtų estetiškas, gražus, patrauklus, bet tuo pačiu labai svarbu, kad jame būtų saugu, patogu ir jauku gyventi ar vykdyti veiklą. Stengiamės projektuoti taip, kad visos erdvės būtų naudojamos ergonomiškai bei ekonomiškai. Mūsų tikslas, kad projektuojami pastatai tenkintų pačius įvairiausius užsakovo norus ir poreikius. Visada turime pagrįstą atsakymą į užsakovo klausimą, kodėl priimamas vienoks ar kitoks spendimas statinio projekte.

INTERJERAS

Pastato interjeras, tai meniškai suformuota ir apipavidalinta vidaus erdvė ir jos įrenginiai. Manome, kad interjeras yra užsakovo asmenybės vizuali išraiška. Stengiamės interjerą projektuoti taip, kad jis būtų užsakovo asmenybės tąsa. Interjero projekte parengiame ir tikslius brėžinius, kad projektą būtų lengva ir paprasta įgyvendinti.

 

 

PATARIMAI

PATARIMAI

AR REIKIA SAMDYTI STATINIO STATYBOS VADOVĄ, KAI TURIU STATYBOS LEIDIMĄ?

Statinio statybos vadovas yra privalomas, jei vienbutis (dvibutis) gyvenamasis namas priklauso II grupės nesudėtingiesiems, neypatingiesiems ar ypatingiesiems statiniams. Jeigu statytojas (užsakovas) vykdo statybą ūkio būdu, jis turi šio įstatymo nustatytas statytojo (užsakovo) ir rangovo pareigas, išskyrus pareigą paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą, jeigu jis yra fizinis asmuo, kuris pagal šio įstatymo reikalavimus turi teisę vadovauti statybai.

(STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 16 dalis; Statybos įstatymo 18 straipsnio 9 dalis)

Statinio statybos techninė priežiūra privaloma, kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis šiais dokumentais: statybos projektu, rekonstravimo projektu, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu, kapitalinio remonto projektu, griovimo projektu, griovimo aprašu. Tačiau Statybos įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje yra numatyta išimtis. Pagal šią išimtį manome, jei nesublokuotas vienbutis gyvenamasis namas, kurio bendrasis plotas ne didesnis kaip 300 m2 , statomas ūkio būdu, tai tokiu atveju samdytai statinio statybos techninę priežiūrą nėra privaloma. (Statybos įstatymo 35 straipsnio 1 dalis)
Statyba ūkio būdu – statybos organizavimo būdas, kai statybos darbai atliekami ir statinys sukuriamas statytojo rizika, nesudarius statybos rangos sutarties, naudojant tik statytojo darbo jėgą. (Statybos įstatymo 2 straipsnio 86 dalis)

Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 12 dalyje yra nustatyta statytojo (užsakovo) prievolė pranešti apie numatytą statybos pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos pradžios, o pranešti apie naujo rangovo ir (ar) pagrindinių sričių vadovų paskyrimą ar pasamdymą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo dienos. Ši prievolė taikoma statant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius. Jei statinys priklauso nesudėtingųjų statinių kategorijai, tai pranešti apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą nereikia.

Statybos įstatymo 42 straipsnio 8 dalyje nustatyta, „tuo atveju, kai statytojas (užsakovas) statinio statybą vykdo ūkio arba mišriu būdu arba nesudaro su rangovu rangos sutarties visiems statinio statybos darbams vykdyti, bet sudaro sutartis su skirtingais rangovais atskiriems statybos darbams vykdyti, statinio statybos, rekonstravimo, remonto statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį sudaro statytojas (užsakovas).“

Statybos įstatymo 42 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad „projektuojant, statant <...> nesudėtinguosius statinius, <...> draustis privalomuoju statybos darbų ir civilinės atsakomybės.

Parašykite mums

 


Taip pat skaitykite apie mus:


Rimvydas Kazickas - ARKSTUDIJA, MB - 8-686-14024 - rimvydas [eta] arkstudija.eu